Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 559
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów: - Nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 101/IX). 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 102/IX ). 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 103/IX ). 
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. - (druk nr 104/IX ) 
6b. ustalenia regulaminu targowiska ,,MÓJ RYNEK” w Miastku - (druk nr 105/IX ) 
6c. uchylenia uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko - (druk nr 106/IX )
6d. uchylenia uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w Gminie Miastko -(druk nr 107/IX )
6e. zmiany Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku - (druk nr 108/IX) 
6f. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku wiąz górski /Ulmu scabra Mill./ uznanego za pomnik przyrody Uchwałą nr 18/XLV/98 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 6 marca 1988 r. - (druk nr 109/IX ) 
6g. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - (druk nr 110/IX ) 
6h. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (druk nr 111/IX ) 
6i. zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dniu 21 listopada 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk 121/IX)
7. Przyjęcia sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. - (druk nr 112/IX) 
8. Przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r. - (druk nr 113/IX) 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. - (druk nr 114/IX) 
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2018 r. - (druk nr 115/IX) 
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 r. - (druk nr 116/IX) 
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej za 2018 r. - (druk nr 117/IX) 
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Mienia Komunalnego za 2018 r. - (druk nr 118/IX) 
14. Przyjęcie informacji Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowych za 2018 r. - (druk nr 119/IX) 
15. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek oświatowych Gminy Miastko za 2018 rok 
16. . Informacja o stanie przygotowań Gminy do sezonu turystycznego - (druk nr 120/IX) 
17. Wolne wnioski, komunikaty i informacje. 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze