Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 593
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów: - Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2019 r., - Nr XI/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 158/XII). 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 159/XII ). 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytanacjh (druk nr 160/XII). 
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. (druk nr 169/XII) 
6b. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. (druk nr 170/XII) 
6c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko (druk nr 171/XII) 
6d. zmiany uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie (druk nr 161/XII ), 
6e. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców - (druk nr 162/XII ), 
6f. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 298, 299/2 i 301 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/2- (druk nr 163/XII ), 
6g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Głodowo, Świeszyno i Wołcza Mała, gm. Miastko - (druk nr 164/XII ), 
6h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od drogi krajowej nr 20 i miejscowości Piaszczyna, w części obrębu ewidencyjnego Piaszczyna - (druk nr 165/XII ), 
6i. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości Głodowo w części obrębu ewidencyjnego Głodowo - (druk nr 166/XII ), 
6j. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miastka - (druk nr 167/XII ), 
6k. rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku - (druk nr 168/XII ), 
7. Wolne wnioski, komunikaty i informacje. 
8. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji. 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze