Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 1150
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 listopada 2019 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 221/XVII).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 222/XVII ).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 223/XVII ).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - (druk nr 224/XVII ),
6b. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok - (druk nr 225/XVII ),
6c. trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - (druk nr 226/XVII ),
6d. zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miastko - (druk nr 227/XVII ),
6e. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. – (druk nr 228/XVII).
6f. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastko, w roku szkolnym 2019/2020 - (druk 231/XVII)
7. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
8. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze