Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 1136
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 2019 r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 232/XVIII)
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 233/XVIII )
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 234/XVIII )
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 236/XVIII )
6b. uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2020 rok - (druk nr 235/XVIII )
6c. ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Świerzenko - (druk nr 237/XVIII )
6d. przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastko z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - (druk nr 238/XVIII )
6e. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku - (druk nr 239/XVIII ),
6f. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie - (druk nr 240/XVIII )
6g. zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko -(druk nr 241/XVIII)
6h. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2020 rok - (druk nr 242/XVIII )
6i. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2020 rok - (druk nr 243/XVIII )
6j. zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - (druk nr 244/XVIII )
6k. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko (druk nr 246/XVIII)
7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady za 2019r. - (druk nr 245/XVIII )
8. Wolne wnioski, komunikaty i informacje
9. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze