Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 428
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 06 listopada 2020r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 398/XXVII).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 399/XXVII).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 400/XXVII).
6. Podjęcie uchwała w sprawie:
6a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2020 r. - (druk nr 401/XXVII),
6b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 402/XXVII),
6c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Przeradz, Pasieka, Świeszyno, Przęsin, Zadry, Kwisno i Trzcinno gm. Miastko - (druk nr 403/XXVII),
6d. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń” - (druk nr 404/XXVII),
6e. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1733G na odcinku DK nr 20 (Zadry) – DP 1740G (Świeszyno) i nr 1708G Bobięcino-Malęcino - DW 206” - (druk nr 405/XXVII),
6f. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd” - (druk nr 406/XXVII),
6g. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miastko przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - (druk nr 407/XXVII),
6h. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miastko - (druk nr 408/XXVII),
6i. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miastka - (druk nr 409/XXVII)
6j. zmiany uchwały nr XXVI/248/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Miastko
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gmin Miastko w roku szkolnym 2019/2020- (druk nr 410/XXVII).
8. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze