Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 371
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 04 grudnia 2020r.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 412/XXVIII).
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym - (druk nr 413/XXVIII).
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o złożonych interpelacjach i zapytaniach - (druk nr 414/XXVIII).
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 415/XXVIII ),
6b. uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2021 rok - (druk nr 416/XXVIII ),
6c. zmiany uchwały Nr XVII/137/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko - (druk nr 417/XXVIII ),
6d. zmiany uchwały Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - (druk nr 418/XXVIII ),
6e. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok - (druk nr 419/XXVIII ),
6f. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok - (druk nr 420/XXVIII ),
6g. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miastko - (druk nr 421/XXVIII ),
6h. zmiany Statutu Gminy Miastko - (druk nr 423/XXVIII ),
6i. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2021 rok - (druk nr 424/XXVIII ),
6j. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2021 rok - (druk nr 425/XXVIII ).
6k. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków - (druk nr 426/XXVIII)
7. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
8. Apel 1/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wskazania do dofinansowania inwestycji pn. ."Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienia standardu stanu technicznego drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd na terenie Gminy Miastko" na listach zadań rekomendowanych przez Wojewodę Pomorskiego do dofinansowania w latach 2021-2022 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze