Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 210
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej.
2. Przedstawienie porządku obrad – (druk nr 466/XXXI).
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
3a. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miastko - (druk nr 467/XXXI)
3b. w sprawie skargi na Burmistrza Miastka w zakresie nieprawidłowego działania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym – (druk nr 468/XXXI)
3c. pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - (druk nr 469/XXXI)
3d. projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2021 r. na terenie Gminy Miastko (druk nr 470/XXXI)
4. Zamknięcie obrad XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze