Kanał: Miastko

Metryczka

  • Widownia: 174
  • Produkcja: 2023
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Miastku
  • Montaż: Urząd Miejski w Miastku
  • Realizacja: Urząd Miejski w Miastku

Opis

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej.
2. Przedstawienie porządku obrad – (druk nr 924/LXIII).
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3a. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. - (druk nr 925/LXIII),
3b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - (druk nr 926/LXIII).
3c. przekazania skargi zgodnie z właściwością – (druk nr 927/LXIII)
3d. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Miastka – (druk nr 928/LXIII)
4. Zamknięcie obrad LXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku VIII kadencji.